Thông số kỹ thuật

CHỨNG NHẬN SƠN UV

CHỨNG NHẬN SƠN UV

SAIGON WOOD đã được chứng nhận sơn UV của các hãng Treffert, Klumpp..sử dụng công nghệ sơn hiện đại lên các sản phẩm ván sàn tự nhiên. Yếu tố này thể hiện một đẳng cấp khác biệt so với các nhà cung cấp khác.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT VÁN SÀN TỰ NHIÊN

THÔNG SỐ KỸ THUẬT VÁN SÀN TỰ NHIÊN

Thông số kỹ thuật của ván sàn tự nhiên gồm có các tiêu chí sau: Độ ẩm, kích thước, chất lượng sơn, chất lượng gỗ, nguồn gốc nguyên liệu, hình dựng ký thuật, ... Tất cả tiêu chí này tạo nên sản phẩm hoàn thiện của SAIGON WOOD