Tin tức

PHÂN BIỆT CÁC LOẠI NGUYÊN LIỆU VÁN SÀN | VÁN SÀN HƯƠNG

PHÂN BIỆT CÁC LOẠI NGUYÊN LIỆU VÁN SÀN | VÁN SÀN HƯƠNG

Ván sàn hương trên thị trường hiện nay được sản xuất từ nguồn nguyên liệu như: gỗ hương Nam Phi, gỗ hương Indonesia, gỗ hương Myanma hay gỗ hương Lào…

PHÂN BIỆT VÁN SÀN GỖ TỰ NHIÊN – VÁN SÀN GỖ CĂM XE

PHÂN BIỆT VÁN SÀN GỖ TỰ NHIÊN – VÁN SÀN GỖ CĂM XE

Hiện nay trên thi trường có rất nhiều các loại sàn gỗ tự nhiên Căm Xe khác nhau : như căm xe Indo, căm xe Nam Phi, căm xe Mianmar, căm xe Lào...

PHÂN BIỆT CÁC LOẠI NGUYÊN LIỆU GỖ SỒI?

PHÂN BIỆT CÁC LOẠI NGUYÊN LIỆU GỖ SỒI?

Ván sàn sồi được làm từ 2 nguồn nguyên liệu gỗ sồi chính đó là sồi trắng và sồi đỏ. Vậy làm sao để phân biệt gỗ sồi trắng và sồi đỏ? Hãy cũng tìm hiểu.

« 5 »