Tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 ra đời với mục đích ngăn ngừa những rủi ro về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.

Bên cạnh việc quan tâm đến quy trình quản lý, nâng cao chất lượng sản phẩm. Thì một yếu tố vô cùng quan trọng, ảnh hưởng đến toàn bộ quá trình sản xuất kinh doanh. Đó chính là yếu tố người lao động. Việc nâng cao chất lượng đời sống người lao động chính là góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm.

1. Định Nghĩa Tiêu Chuẩn OHSAS 18001:2007:

Đây là tiêu chuẩn được quốc tế thừa nhận, yêu cầu những vấn đề liên quan đến việc xây dựng hệ thống quản lý sức khỏe an toàn.

Bởi vì hơn cả mục đích phát triển kinh tế, chính là phát triển và nâng cao chất lượng đời sống con người. Do đó, những yếu tố ảnh hưởng đến sự an toàn và vấn đề sức khỏe của người lao động luôn cần được doanh nghiệp đặc biệt quan tâm. Những doanh nghiệp nào đứng ngoài những tiêu chuẩn này sẽ khó có được sự ủng hộ từ người tiêu dùng.

Tất cả những doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực và quy mô đều cần phải chứng minh với tất cả khách hàng, đối tác, nhà thầu về những hoạt động liên quan đến an toàn lao động. Doanh nghiệp đã hoàn tất được những hoạt động kiểm soát sức khỏe và an toàn lao động thể hiện qua việc quản lý được các rủi ro và cải thiện các ảnh hưởng từ hoạt động sản xuất kinh doanh.

ohsas 18001:2007
ohsas 18001:2007 tiêu chuẩn về an toàn lao động

2. Chức Năng Của Tiêu Chuẩn OHSAS 18001:2007:

  • Chức năng thứ nhất: bảo vệ người lao động. Cụ thể doanh nghiệp cần phải có một hệ thống quản lý những rủi ro và tổn thương có thể xảy ra trong quá trình sản xuất. Từ đó đưa ra những biện pháp phòng ngừa thích hợp. Giúp giảm thiểu tai nạn lao động và những vấn đề về sức khỏe.
  • Chức năng thứ hai: tăng lợi ích kinh doanh. Tương tự như ISO 14001:2005, OHSAS sẽ đánh giá dựa trên hệ thống PCDA.
  • Chức năng thứ ba: Tăng cường sự tuân thủ pháp luật. Để thể hiện là doanh nghiệp tuân thủ pháp luật, bất cứ doanh nghiệp nào cũng cần phải đánh giá lại việc tuẩn thủ pháp luật cũng như cập nhật thêm những yêu cầu pháp lý mới.
  • Chức năng thứ tư: tăng cường năng lực quản lý của hệ thống quản lý hiện tại.

3. Lợi Ích Của OHSAS 18001:2007:

Việc đạt được sự công nhận của OHSAS vô cùng khó khăn do đó, lợi ích mà doanh nghiệp nhận được cũng tương xứng. Đầu tiên là giúp doanh nghiệp nâng cao tinh thần làm việc của nhân viên. Nhân viên có thể an tâm làm việc trong môi trường an toàn và phúc lợi luôn được đảm bảo. Mỗi cá nhân người lao động sẽ ra sức cống hiến nhiều hơn cho doanh nghiệp.

Chứng chỉ OHSAS còn là một bằng chứng quan trọng giúp doanh nghiệp chứng minh được với đối tác và khách hàng về những cam kết đã đề ra. Giảm thiểu những rủi ro về an toàn sức khỏe trong quá trình sản xuất kinh doanh. Từ đó tăng khả năng cạnh tranh trên thương trường và quốc tế.

Từ đó, có thể thấy đây là chứng chỉ vô cùng quan trọng đối với bất cứ doanh nghiệp sản xuất nào. Nhất là trong bối cảnh toàn cầu hóa, thương mại hóa chú trọng đến quyền con người và an toàn sức khỏe.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat Facebook
Chat Zalo
Hotline: 0911 411 612