Tiêu chuẩn ISO 9001:2008 là tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý chất lượng do tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) ban hành.

Đây là tiêu chuẩn vô cùng quan trọng và có ý nghĩa đối với những doanh nghiệp vừa và nhỏ. Bởi vì, đây là hệ tiêu chuẩn quy định chuẩn mực cho một doanh nghiệp một hệ thống quản lý khoa học, chặt chẽ được thế giới công nhận.

1. Định Nghĩa Tiêu Chuẩn ISO 9001:2008:

Tên gọi đầy đủ là: Các yêu cầu đối với hệ thống quản lý chất lượng. Được ban hành lần thứ 4 vào năm 2008. Có thể được áp dụng trong mọi lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và cho mọi quy mô hoạt động.

ISO 9001:2008 là hệ thống quản lý chất lượng đối với doanh nghiệp và hệ thống quản lý của doanh nghiệp. Không phải là tiêu chuẩn dành cho sản phẩm.

Hiện nay, trên thế giới và cả Việt Nam đều xem ISO 9001:2008 như một thước đo chung đối với những doanh nghiệp mong muốn nâng cao năng lực quản lý chất lượng, chuẩn hóa các quy trình hoạt động và loại bỏ được nhiều thủ tục không cần thiết.

Tiêu chuẩn ISO 9001:2008

2. Nội Dung Của Tiêu Chuẩn ISO 9001:2008:

ISO 9001:2008 có 8 nguyên tắc quản lý chất lượng là nền tảng để xây dựng nên chuẩn mực một hệ thống quản lý chất lượng.

 • Nguyên tắc 1: Định hướng vào khách hàng
 • Nguyên tắc 2: Trách nhiệm của lãnh đạo
 • Nguyên tắc 3: Sự tham gia của mọi người
 • Nguyên tắc 4: Tiếp cận theo quá trình
 • Nguyên tắc 5: Tiếp cận theo hệ thống
 • Nguyên tắc 6: Cải tiến liên tục
 • Nguyên tắc 7: Quyết định dựa trên sự kiện
 • Nguyên tắc 8: Quan hệ hợp tác cùng có lợi với nhà cung ứng.

Nội dung của ISO 9001:2008

 • Điều khoản 0: Giới thiệu
 • Điều khoản 1: Phạm vi áp dụng
 • Điều khoản 2: Tài liệu viện dẫn
 • Điều khoản 3: Thuật ngữ và định nghĩa
 • Điều khoản 4: Yêu cầu chung đối với hệ thống quản lý chất lượng
 • Điều khoản 5: Trách nhiệm lãnh đạo
 • Điều khoản 6: Quản lý nguồn lực
 • Điều khoản 7: Tạo sản phẩm
 • Điều khoản 8: Đo lường, phân tích, cải tiến

Tương ứng với những nguyên tắc và nội dung của tiêu chuẩn là những yêu cầu cần phải thực hiện, bao gồm:

 • Chính sách chất lượng.
 • Mục tiêu chất lượng của công ty và mục tiêu chất lượng của từng cấp phòng ban chức năng.
 • Sổ tay chất lượng
 • Thủ tục cơ bản:
  • Kiểm soát tài liệu
  • Kiểm soát hồ sơ
  • Đánh giá nội bộ
  • Kiểm soát sản phẩm không phù hợp
  • Hành động khắc phục
  • Hành động phòng ngừa

3. Lợi Ích Nhận Được Khi Đạt Được Tiêu Chuẩn ISO 9001:2008:

Mục tiêu lớn nhất của những nguyên tắc và yêu cầu mà ISO hướng đến chính là mang lại nhiều lợi ích hơn cho doanh nghiệp trên toàn thế giới. Tạo nên sức mạnh và sự uy tín trong cuộc chiến cạnh tranh thương mại ngày càng trở nên khốc liệt hơn. Có thể tóm tắt những lợi ích lớn nhất mà một doanh nghiệp nhận được khi đạt được ISO 9001:2008, như sau:

 • Chính sách và mục tiêu chất lượng rõ ràng.
 • Xây dựng cơ cấu tổ chức và phân bổ nguồn lực hợp lý.
 • Các công việc được thực hiện một cách khoa học và hợp lý.
 • Khắc phục được lỗi hệ thống và hạn chế tối đa những lỗi cũ lặp lại.
 • Cải tiến toàn bộ hệ thống.

Với mong muốn không ngừng cải tiến hệ thống quản lý và khắc phục những lỗi hệ thống. Saigon Wood đã được công nhận đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2008. Góp phần tăng uy tín và giá trị thương hiệu trên thương trường quốc tế.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat Facebook
Chat Zalo
Hotline: 0911 411 612